Gezgin bir âşık: Davud SulariAyşe Acar
Cumhuriyet Pazar –  21.01.2024

Kimi âşıklar yerleşiktir. Bulunduğu köyde, kasabada ya da ilde sanatlarını icra ederler. Kimileriyse gezgindir, tıpkı Davud Sulari gibi.

Anadolu âşıklık geleneği sanat aracılığıyla Aydınlanmaya sunulan katkıların en başında gelir. Çalıp söyleyen, zaman zaman da hikâye anlatıcılığı yapan bu âşıkların dilinde hiç kuşkusuz kendi gönüllerinde buldukları duygular vardır. Ancak aynı zamanda o gönül içinden geldikleri toplumun tüm duygu yükünü taşır. 

Kimi âşıklar yerleşiktir, bulunduğu köyde, kasabada ya da ilde sanatlarını icra ederler. Kimileriyse gezgin âşıktır tıpkı Davud Sulari gibi. 

Yazının tamamı için tıklayın