ALEVİ-BEKTAŞİLERE ELEŞTİRİ

Başta Hacı Bektaş olmak üzere Anadolu’yu mayalayan bu insanlarla [...]