By

Para Yok Para!

Diyelim ki bir gün bir Başbakan oldunuz. Reel-politika, rasyonel akıl, devlet, yurttaş, demokrasi, hukuk, özgürlük, gibi kavramların içeriklerini idrak edecek bir durumunuz da mevcut değil. “Ama bunların hepsi sandıkta zaten var” deyip her geçen gün büyüyen sanal bir özgüven geliştirdiniz. Bu sanal duygu durumu sayesinde kendinizi ülkenin sahibi, halkı tebaanız zannedip “Oidipus Komleksi” ne gark oldunuz ve bazı kitleleri de “Elektra Kompleksi” ile peşinize taktınız.

İşçiler, öğrenciler, gençler ancak benim istediğim yerde eylem yapar, kadınlar istediğim gibi davranır, din ben ne diyorsam o olur, gazeteci ben ne istersem onu sorar ve yazar, hukuk bana uygun olmazsa hukuk olmaz, millet tanımına ben kimleri makul buluyorsam o girer, milli iradeden kasıt benim irademdir, diktatör tanımını ben yaparım…” dediniz.

Size kim “Reel-politika, rasyonel akıl, devlet, yurttaş, demokrasi, hukuk, özgürlük, evrensel ilkeler önemli” dediyse “bunlar halkı küçümseyen Beyaz Türk, bunlar terörist, bunlar dinsiz, bunlar vatan haini, bunlar kemirgen, bunlar çapulcu” deyiverdiniz. Ömürlerini bu kavramları tanımlamakla harcamış bilim insanlarının derin çalışmaları bir yana, hiç değilse vikipedia’ya girip “şu demokrasi ne demek acaba?” diye bakma gereği dahi duymadınız.

Üretim ile imalat arasındaki farkı bilemeyen ekonomi bakanınıza “ihracatı, dizi film sektörüne yapılacak yatırımla büyütmeyi” planlatıp, köylüyü, işçiyi, memuru dizi setlerinde nasıl istihdam edip, dahası setlere nasıl sığdıracağınızı hesaplamadınız.  Bilimi, teknolojiyi, asfalt üretme makinası üretmek sanıp, nasıl yapılacağına dair hiçbir fikriniz olmadan kabineye “www yerine ttt yaparım” da dedirttiniz. Üretimi tamamen sıfırlayıp, ekonomiyi salt “inşaat” a endeksleyerek inşaata alan açmak için ormanları katletmeyi makul buldunuz.

Sonra diyelim “Herkesin Babası Olma” sınırını bir tık yükseltip, ülke sınırlarını aşıp, Doğu’nun ve Batı’nın Babası olma duygu düzeyine ulaştınız. Siyasete, beyaz ya da kara paraya yön vermek istediniz. Uluslararası antlaşmalar ve uluslararası hukuk denilen şeyle baba çıkış yaparak baş edilemeyeceğini hesaba katmadınız. Doğu ve Batıdan Baba Kompleksinize karşılık Elektra Kompleksi’ne dair bir türlü bir geri bildirim de alamadınız.

Elektra dönüş olmayınca “lobiler” ve “bildiğiniz gibi değil, çok büyüyoruz, bizden korkup saldırıyorlar” söylemi ile idare ettiniz.

Ve bir gün Lobiler ve Korkan Ülkeler’in ceplerinden ülkenize giren para ola ki 1 saat 22 saniye ülkeye girmeyecek olsa havlu atıp, saklanacak AVM aramaya gitmeniz gerektiği gerçeği ile baş başa kaldınız.

Ve anladınız ki;

“Global ekonomi denilen şey kara delik gibi bir girdap arkadaş. Diktatör olmak için paranın bize ait olması şart imiş. Lakin para yok, para!”

lllll

Diktatör Olmadan Önce Bulundurmamız Gereken Acil İhtiyaç Listesi:

1-      İktisat kuramı tanımının; “karmaşık iktisadi olaylar arasındaki ilişki ve etkileşimlerin, zaman ve mekân boyutundan bağımsız olarak belirlenmesi ve nedensellik ilişkisi çerçevesinde genel bir çözümlemesinin yapılarak ulaşılan kurallar bütünü” olduğunu unutmadan mevcut tüm kuramları detaylı olarak anlatan kitaplar

2-      Milli gelir, milli gelirin bu faktörlerle olan bağlantıları refah ve depresyonların sebep ve neticeleri; tasarruf ve yatırımların karşılıklı tesirleri; satın alma gücünün gelir ve istihdama tesir etme durumları; para siyaseti ile maliye siyasetinin ilişkileri, sebep ve sonuçları; iktisadi gelişme ve iktisadi büyüme; kalkınmada ekonomik denge, optimum denge; rekabet şartları; arz talep durumları; milli gelirin teşekkülü; fiyatların tahlili (Mikro İktisat); gelir bölüşümünün tahlili, sebep-sonuçları; ücretler; kar, faiz ve rant; milletlerarası ticaretin, ekonomik ilişkilerin tahlili, ülkelerin ekonomik yapılarının (gelişmiş, azgelişmiş, gelişmekte olan) sebep ve neticeleri bakımından incelenmesi, enflasyon, deflasyon vs. gibi konuları ders çalışır gibi çalışırken, çalışma molalarında enerji toplamak için yemek üzere bir miktar yerli malı fındık

3-      Hitler’in “Kavgam” kitabını okurken notlar almak için kalem ve not defteri

4-      Ülkedeki doğal milli kaynakları gösteren bir adet renkli coğrafya atlası

5-      Katar, Amerika vs. yi saf dışı edecek kendimize ait bir miktar çokça para